UNIKON-WEB

UNIKON-WEB
Via de webshop is het mogelijk om een nieuw account aan te vragen voor UNIKON-web 2023 of voor het verlengen van UNIKONweb voor het kalenderjaar 2023.
LET OP: de prijs € 39,90 is per kalenderjaar ongeacht de datum dat U dit abonnement afsluit.
Voor de uitleg en handleiding ga naar software/handleidingen .....unikonweb op deze site
© Copyright 2022 Unikon
Teksten/handleidingen etc. van deze website mogen zonder toestemming niet worden gepubliceerd en/of gedupliceerd